Samuel Even & Co.
Advocates

Office address

Menacem Begin Road # 156 Recital Tower, 17st Floor, Tel Aviv

Phone number

03-6348020

Email

info@sevenlaw.co.il

משפט מסחרי וחוזים

אנו מייצגים חברות במשא ומתן לקראת חתימת הסכם תוך כיסוי הצד המשפטי עם הבנה מעמיקה בהליכים המסחריים ותוך שמירה על אינטרס הלקוח.

התקשרות חוזית מוצלחת נובעת מהבנה כוללת ויסודית של פרטי ההסכם, צרכי הלקוח ומטרותיו

ניסוח חוזים מסחריים דורש ידע וניסיון במגוון תחומים כגון מיסוי, מנהל עסקים, ניהול משא ומתן, תמחירנות, ועוד.

למשרדנו יכולות אלו. אנו מלווים כל עסקה משלב המשא ומתן לקראת כריתת ההסכם, ניסוח ההסכם, ליווי משפטי מקיף והופעות בבתי משפט.

בין היתר עוסק משרדנו בהקמת חברות, הסכמי מייסדים, הסכמי השקעה בחברה, הסכמי זכיינות, הסכמים בינלאומיים ועוד.

Skip to content